Kvart år sender Bondelaget ut studiemateriell til alle lokallag for å få innspel til jordbruksforhandlingane. Det er ein viktig del av demokratiet i Bondelaget. Mange lokallag har studiering for medlemene. Studiehefta for i år er sendt ut, kvart lokallag har fått to hefte. Dersom de vil ha fleire hefte kan de tinge i nettbutikken, printe ut eller kontakte fylkeskontoret.

Det kan vere vanskeleg å arrangere fysiske møte no. Lokallag som vil ha digital studiering kan ta kontakt med Hanne Lisbeth eller Geir dersom de treng hjelp.

På bondelaget.no finn de meir informasjon om studiearbeidet: Alle lokallaga vert offordra til å seie si meining.

I år kan du sjå videoar om fleire av tema i studie- og opplæringsheftet. Anders Huus og Johanne Houge forklarar tema som inntektsutvikling, kanaliseringspolitikk og klimaplanen. Det kan vere lurt å sjå videoane før eller under studieringen. Videoane finn du her: Videoar til studiearbeidet.