Dei regionale miljøtilskota er hovudverkemiddelet i regionalt miljøprogram, og informasjon om desse tilskota finn du samla på temasida til Fylkesmannen si Landbruksavdeling. Temasida er oppdatert for søknadsomgangen 2020.

Omtale av tilskotsordningane og nyhende er presentert under. Søknadsportalen opnar 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober.    For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november.


Omtale av regionale miljøtilskot for Vestland: