Kvart år blir det arrangert skattekurs for tilsette ved samarbeidande rekneskapskontor. I år vart kurset arrangert på Thon Hotel Jølster, og kurshaldarane var Mari Cecilie Gjølstad og Pål Kristian Ormstad. Kursdeltakarane kom i hovudsak frå Sogn og Fjordane, men òg frå Møre og Romsdal og Hordaland.

Emna som vart gått gjennom var endringar i skatte- og avgiftslovene for 2019, jordbruksinntekt og anna næringsverksemd, GRFS, uføretrygd, leasing, tidfesting, bokføringsregelverket og Statsbudsjettet 2020.

Djupt konsentrert forsamling

Case-løysing med fargekodar

Godt å få strekke på beina og komme seg ut i sola mellom slaga.

Tysdag kveld var det duka for middag for deltakarane som budde på hotellet, og til underhalding kom distriktsmusikar Ole Nilssen med trekkspelet sitt. 26-åringen frå Løten vart kåra til "Årets unge folkemusikar 2018" og bur i dag på Skei og jobbar med musikk og folkedans til dagen. Nilssen fortalte historier mellom stykka, og hausta både latter og applaus frå tilhøyrarane.

Ole Nilssen i fint driv.

Kursleiarane Mari Cecilie Gjølstad og Pål Kristian Ormstad var godt nøgde med dagane på Skei.