Takk til alle som kjøpte lodd under årsmøtet til Vestland Bondelag. Vi samla inn heile 38 450 kr som skal fordelast mellom prosjektet "Bønder støttar bønder" i Malawi og hjelpearbeid i Ukraina. Det vart samla inn mange fine gevinstar i forkant av møtet, tusen takk til alle som bidrog med gevinst. 

Desse sponsa med gåve:

Bakar Jon

Brødrene AA

Eik-senteret

Engset tretopphytte

Fatland

Felleskjøpbutikken på Voss, Sandane og Sogndal

Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Rogaland/Agder

Flor

Frukthagen Hardanger

Gard

Gardsbrenneriet

Hausobia

Helle fabrikker

Hovland gard

Landbrukstenester

Lerum

Loen Skylift

Maskinsenteret Sogndal

Nils Magne Gjengedal

Nordfjord kjøtt

Norges Bondelag

Nortura

Sybutikken sting for sting,

Sølvane gard

Thon Hotell Førde

Tine

Vestland Bondelag