Informasjon om RMP-tilskotsordningane for spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging, og eventuelt med tilførselsslange / slepeslange for 2021 ligg no på nettsida om Regionalt miljøprogram hjå Statsforvaltaren.

Før ein skal i gang med vårgjødslinga bør ein setje seg inn i ordningane og vurdere om ein vil søkje tilskota. Gjødslingsmetodane er både økonomisk og agronomisk gunstig. Leigekøyring eller felles innkjøp av utstyr kan gjere tilskotsordningane aktuelle for enda fleire. 

For meir informasjon om RMP, besøk Statsforvaltaren si nettside. Meir informasjon kjem her etterkvart. Dei kjem òg til å sende ut generell informasjon om heile regionalt miljøprogram og sende sms til dei som søkjer produksjonstilskot.