Prosentvis størst auke:

PRISUTDELING: Laga med prosentvis størst auke mottok gåvesjekk frå fylkesleiar Anders Felde.

 

Lokallaget med prosentvis 3.størst auke i medlemmar 2022 var Os Bondelag (Sjekk 2000)

Lokallaget med prosentvis nest størst auke i medlemmar 2022 var Austrheim/Lindås Bondelag (Sjekk 2500)

Lokallaget med prosentvis størst auke i medlemmar i 2022 var Viksdalen Bondelag (Sjekk 4000)

 

Høgast antal nye medlemmer (nettoauke)

STOLT TRIO: Dei same laga vann verveprisane i kategorien: høgast tal av nye medlemar (nettoauke).

 

Lokallaget med 3.  høgast tal av nye medlemar i 2022 var Os Bondelag (Sjekk 2000)

 

Delt 1.plass:

Lokallaga med  høgast tal av nye medlemar i 2022 var Viksdalen Bondelag

og Austrheim/Lindås Bondelag (Sjekk 4000 kroner kvar)

 

IMPONERANDE VERVEINNSATS: Viksdalen hadde både størst medlemsvekst i prosent, og antal medlemmer (nettoauke). Erlend Brede Fossen (leiar i Viksdalen Bondelag) takkar for verveprisane.

 

Lag med medlemsvekst (23 stk): 

PÅ SCENA: Lokallag med medlemsvekst i 2022.

 

Fylgjande lag hadde medlemsvekst i 2022:

- Sveio Bondelag

- Bømlo Bondelag

- Huglo Bondelag

- Tysnes Bondelag

- Ølve og Hatlestrand Bondelag

- Halsnøy Bondelag

- Jondal Bondelag

- Odda/Røldal Bondelag

- Vossestrand Bondelag

- Vikøy og Øystese Bondelag

- Sotra og Øygarden Bondelag

- Alversund og Seim Bondelag

- Høyanger Bondelag

- Fjærland Bondelag

- Sogndal Bondelag

- Aurland Bondelag

- Luster Bondelag

- Holmedal og Askvoll Bondelag

- Stongfjorden Bondelag

- Førde Bondelag

- Naustdal Bondelag

- Oppstryn Bondelag

- Loen Bondelag