Hver mann sin høne

Lars Sponheim sa en gang; Hver mann sin høne. Med rådende landbrukspolitikk og sittende regjering, kan det faktisk bli nødvendig for folk flest  å produsere sin egen mat.

Som et symbol på sviktende matsikkerhet og nedlegging av Vestlandsjordbruket, reiser bøndene inn til Statens Hus i dag med en høne og andre ting som kan hjelpe Fylkesmannen med å holde sulten unna.

Bøndene kommer til Statens Hus klokken 11.

Hordaland Bondelag

Kontakt: Lars Peter Taule 90 85 85 55

Tlf: 55 91 88 80

www.bondelaget.no/hordaland
Twitter: @Hordalandbonde