- Vi ynskjer ein ny vèg velkomen, men det må skje i ein trasè som øydelegg minst mogleg matjord.  

Andre tema som opptek medlemene i Jølter er hjorteforvaltning, tillate akseltrykk på kommunale vegar, plastinnsamling, massedeponering til jordforbetring, samarbeid mellom ulike organisasjonar og korleis landbruket i Sunnfjord skal få sitt rettmessige fokus i den nye og samanslegne kommunen.

- Dei har nok å henge fingrane i også i Jølster Bondelag, seier fylkesstyret sin representant Nils Magne Gjengedal.  Det vil vere viktig å prioritere sakene og ta tak i dei viktigaste sakene for medlemene til ei kvar tid.

 

Meteren vert overhalden når fotografen frå fylkesstyret stilte opp styret i Jølster Bondelag fotografering i litt dunkel belysning. F.v. Daniel Eikås, Jan Ove Flaten, Geir Støfring, Helge Torpe og Knut Harald Dvergsdal