Arrangementet den 19. august er noko tidlegare enn den landsdekkande aksjonsdagen til Norges Bondelag for Open Gard, den 26. august.

- Margrethe Garlid i Stryn Bondelag seier at dei legg arrangementet så tidleg for å få plass til det i utstillingshallen og at tilskipinga ligg innafor tidsramme for det turisttilknytta arrangementet Sommarglade Stryn. Vi vonar med dette å kunne nå mange deltakarar med Open Gard arrangementet, både folk frå bygda, frå ein vidare regionen og turismen.

Stryn Bondelag vil samarbeide med Indre Nordfjord Fjordhestlag om Open Gard arrangementet. Det vil i den samanheng bli  fleire hesteaktivitetar som hestedrosje, baneriding med hest, demonstrasjon av skoing av hest og opptog i sentumsgatene. Det vert også  demonstrasjon av gjetarhund og presentasjon av tal og fakta om landbruket si verdiskaping i Stryn.