Leiar Clara Hveem, nestleiar Turid Bjørndal Njåstad, styremedlem Lillian Hovstad og vara Rannveig Hjelemeland gjekk alle ut av styret. I tillegg tok ikkje varaordførar Inger-Marie Vika gjenval.

Her er det nye styret:

Leiar: Terje Larssen
Nestleiar: Frøydis Haugen   

Styremedlemer:
Leif Arne Lirhus (ikkje på val)
Arild Nydegger Øvre-Eide (ikkje på val)
Frode Handeland. Ny 

Representant frå HBU: Ragnhild Tennebekk Bjørke.
Representant frå HBK: Åse Kleppe. Ny   

Varamedlemer til styret:
1. Varamedlem: Kjetil Mehl. Ny               
2. Varamedlem: Bodhild Fjelltveit. Ny   
3. Varamedlem: Kari H. Kvammen. Ny                  

Styret 2013: F.v.: Leif Arne Lirhus, Ragnhild Tennebekk Bjørke (HBU), Kjetil Mehl, Frøydis Haugen (nestleiar), Terje Larssen (leiar), Bodhild Fjelltveit, Arild Nydegger Øvre-Eide og Frode Handeland. Kari Heggnes Kvammen og repr. frå HBK er ikkje med på biletet).

Ordførar i årsmøtet:
Jostein Hellestveit (attval)

Varaordførar:
Turid Bjørndal Njåstad (ny)

Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i 2013 og 2014:
Dette flotte trekløveret takka nei til attval, og gjekk ut av styret: F.v.: Lillian Hovstad, Turid Bjørndal Njåstad og Rannveig Hjelmeland.

Frøydis Haugen                  Ny                   2 år                 Krins 5          
Frode Handeland                Ny                   2 år                 Krins 1          
Kjetil Mehl                           Ny                   2 år                 Krins 1

Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i 2013:

Rannveig Hjelmeland                                Ikkje på val    Krins 1
Arild Nydegger Øvre-Eide                         Ikkje på val    Krins 2                                  
Leif Arne Lirhus                                         Ikkje på val    Krins 4

Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i 2013:

     1. Bodhild Fjelltveit.         Krins 2
     2. Inga W. Rørlien           Krins 4
     3. Lars Mæle                   Krins 5
     4. Stein Olav Kolås          Krins 4
     5. Eva Aga Baas             Krins 3
     6. Lars Peter Taule, org.sjef