Det er lokale bondelag i Førde og Naustdal, i samarbeid med bygdekvinnelag og 4H, som er tilskiparar av årets Open gard arrangementet på Mo, søndag 2. september.

- Ludvig Slettehaug, leiar i Naustdal Bondelag,  vonar at årets arrangement greier å følge opp det gode besøkstalet frå tidlegare år. Arrangementet vil legge vekt på opplevingar knytt til husdyr og kosedyr, aktivitetar og leik , informasjon om landbruket og verdiskapinga dette gjev i regionen, og det vert servert grill - og kaffemat. Slettehaug vonar at arrangementet vil fengje alle aldergrupper, der det vert lagt spesiell vekt på aktivitetar retta inn mot barnefamiliar. Nytt av året er elles at Mo vil ha stand og presentere skulegarden og undervisningstilbodet sitt i naturbruksfaget.