Når det er sagt, så er det jo berre å håpe på at bruken av tid kan gje oss eit godt tilbod, held Hilleren fram.  Noko anna vil vere å halde næringa for narr, held ein tydeleg fylkesleiar fram.  Med den nyleg vedtekne landbruksmeldinga som grunnlag må regjeringa verkeleg syne i dette jordbruksoppgjeret at dei meiner alvor med dei fine orda i meldinga.