BJØRKETEIGEN GARD: Me er attende på Bjørketeigen Gard, og i dag blir me med Annelise Boye og bakar krotakaker.