Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med
Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet
kvart år.


Fylkesmennenes landbruksavdelingar, bondeorganisasjonane og andre er forslagsstillarar til kandidatar
til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.


Kandidtatane blir vurderte etter følgjande kriterier:

-  Det skal vera gjort ein ekstra innsats for kulturlandskapet
-  Det skal bidra til heilheit og mangfald i/for kulturlandskapet
-  Det skal bevare og synleggjera kulturlandskapet
-  Det skal vera knytta til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av
    kulturlandskapet
-  Det skal auke tilgjengelegheita for allmennheita til kulturlandskapet
-  Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
-  Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
-  Det skal visast samanheng mellom natur og bygningar i kulturlandskapet
-  Det skal visast samanheng mellom kulturlandskap og verdiskaping


Hensikten med å dele ut ein årleg nasjonal kulturlandskapspris er å:

-  Bevisstgjera allmennheita på utfordringar i forhald til kulturlandskapsverdiar
-  Auke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
-  Bevisstgjera miljøverdiane i kulturlandskapet
- Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempel


Prisen er tidlegare tildelt:

-  2007 – Hjartdal kommune, Telemark og ordførar Olav Tho
-  2008 – Herand Bygdelag i Jondal kommune, Hordaland
-  2009 – Nordherad-prosjektet i Vågå kommune, Oppland
-  2010 – Vegaøyans Venner
-  2011 – Maridalens Venner
-  2012 – Historiske hager ved Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim, Ringsaker
- 2013 – Hauan Gard, Re kommune
- 2014 – Storfjordens Venner, Møre og Romsdal
-  2015 – Fruktbygda SA, Gvarv i Telemark
-  2016 – Ikkje utdelt pris
-  2017 – Bøndene på Kvitsøy
-  2018 – Torhild Langklopp og Roar Svenning – Troningen gård på Stokkøya i
   Åfjord kommune, Trøndelag
-  2019 – Uttakleiv Grendelag, Vestvågøy i Lofoten, Nordland

 

Jury for årets pris er:

- Landbruks- og matminister Olaug Bollestad - Juryleiar
- Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag
- Kjersti Hoff, leiar i Norsk bonde- og småbrukarlag
- Jørn Rolfsen, administrerande direktør i Landbruksdirektoratet
- Hanna Geiran, riksantikvar
- Kirsti Kolle Grøndahl, styreleiar i Stiftelsen Norsk Kulturarv

Prisen vil bestå i eit grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl samt 50 000,- kroner bevilga
av Landbruks- og matdepartementet.

Ber om at nominasjonane blir sendt til Norsk Kulturarv på eige skjema innan 1. mai.
Postboks 26, 2684 VÅGÅ - post@kulturarv.no