Nær 90 % av all landbruksplast vert samla inn, men dei siste prosentane kan skape stor forureining. Styret ber difor lokallaga hjelpe til med å samle inn plast frå nærområdet. Alle lokallag har fått eit brev med informasjon om dugnaden.

Under planlegging av dugnaden, kan det kanskje passe med ei påminning om korleis ein skal handtere plasten. I denne videoen får Anders Felde instruksjon frå Nils Mange Gjengedal.

Videoen vart laga før pandemien.