Norges Vel har akkurat avslutta eit prosjekt støtta av Landbruksdirektoratet, der dei har prata med bønder om deira erfaringar med lokal straumproduksjon, og med fagfolk om interessante tema innan fornybar energi.

Resultatet er ei nettside der alle intervjua er samla - som skrevne artiklar, eller som podcastar.

Ta deg ein tur innom denne sida og sjå kva erfaringar som vert delt