Gry Ingvild Agjeld  er sauebonde i Olden i Stryn kommune.  Ho vart vald på årsmøtet i Vestland Bondelag fredag den 10. mars 2023.  Med seg i styret får ho:

Marianne Nordhus, Halsnøy Bondelag som nestleiar og desse styremedlemene:

  • Kari Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag
  • Olav Myhr, Eikanger Bondelag
  • Andreas Wiese, Luster Bondelag
  • Knut Byrkjenes Hauso, Ullensvang Hagebrukslag
  • Rolf Olav Gjørven, Oppstryn Bondelag
  • Guro Stuve, Vikøy og Øystese Bondelag
  • Knut Tore Nes Hjelle, Eid Bondelag

Som var til styret vart vald:

  • 1. vara: Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag
  • 2. vara: Nils Magne Gjengedal, Hyen Bondelag
  • 3. vara: Oddbjørn Bratthole, Vossestrand Bondelag

Ordstyrar i årsmøtet for 1 år: Roar Gundegjerde, Etne Bondelag

Vara for ordstyrar for 1 år: Ina Steiro Herstad, Eid Bondelag

Styret i Vestland Bondelag etter årsmøtet 2023 bak f.v. Styremedlem Olav Myhr, styremedlem Knut Tore Nes Hjelle, 3. vara Oddbjørn Bratthole, 2. vara Nils Magne Gjengedal og styremedlem Kari Sigrun Lysne. På grøn traktor Nestleiar Marianne Nordhus og på raud traktor leiar Gry Ingvild Agjeld. Framme F.v. styremedlem Knut B. Hauso, 1. vara Kjersti Hjelmeland og Styremedlem Guro Stuve. Styremedlemene Andreas Wiese og Rolf Olav Gjørven var ikkje til stades då biletet vart teke.