Eid Bondelag sin optimistprisar 2019 vart delt ut til Ann Maria Nydal og Roy Andre Bruvoll.  Samt Olav Scott Færøy Nord.  Gratulerer :)

Eid Bondelag har over 240 medlemer og ein jamn og god aktivitet gjennom året.  Noko som også gjev laget ein god økonomi med handlingsrom til å gjennomføre sosiale aktivitetar for medlemene.  Knut Tore Nes Hjelle held fram som leiar i lokallaget.  Han sit også som representant i sentralt utval i Norges Bondelag som jobbar med korleis lokallaga i heile Norge kan få til eit løft i aktiviteten.

Engasjert og triveleg samling kring matbordet

Dette kallar vi kveldsmat :)  Litt av eit kakebord  so  leiar Knut Tore Nes Hjelle og resten av dei frammøtte kunne kose seg med.