Fylkesleiaren la vekt på at det må på plass budsjettmidlar som løfter inntekta til vestlandsbonden opp til gjennomsnittet i landet. Regjeringa ver villige til å auka den økonomiske ramma som det vert forhandla innafor, og dette må vera eit krav frå Norges Bondelag framfor årets forhandlingar, peika ein tydeleg Hilleren på.  Hilleren la også vekt på viktigheita av eit sterkt tollvern og gode marknadsordningar som eit avgjerande grunnlag for landbruket i distrikta.

Her kan du lese Fylkesleiaren si tale.