Vestland Bondelag har det siste året invitert medlemene til webinar på ulike tema.  Onsdagskvelden denne veka var temaet "Den vanskelege samtalen".  Bonde Oddvar Vignes frå Finnøy i Rogaland var henta inn til å innleie.  Sjølv har han kjent på kroppen korleis det er å miste kontrollen over livet.  Han kom seg gjennom det og lever i dag eit godt liv som bonde og småbarnsfar på Finnøy.  

Utgangspunktet for val av tema var den utfordrande situasjonen som ein del kjenner på i desse dagar med høg kostnadsvekst og uro i verda.   Då er det viktig å ha nokon å snakke med, men det er ikkje like lett alltid å vite korleis ein skal ta slike vanskelege samtaler.  Oddvar si innleiing var god å lytte til og han fekk gode tilbakemeldingar i kommentarfeltet.

Vossingar samla seg til medlemsmøte med innlagt webinar

På Voss inviterte lokallaget til medlemsmøte for å lytte til Webinaret.  Tilbakemeldingane frå Voss var gode. - Eit svært godt webinar, der vi fekk ein god drøs etterpå, seier leiar i Voss Bondelag Grethe Monica Haug. - Me håpar at det å setje fokus på tema gjer at vi klarar å fange det opp om nokon slit, held Haug fram.  Medlemsmøtet hadde sjølvsagt god servering med nysteikte lappar, yoghurt  spandert av produsentlaget og nypressa eplejuice frå Gjerstad eplehage på Bø i Dyrvedalen.

Vossingar samla til medlemsmøte for å lytte til webinaret.

Fylkeslaget vil invitere til fleire webinar utover hausten og vinteren.  Då kan gjerne ideen frå Voss vere ein tanke for andre lokale bondelag å teste ut.