VERVEFILM: Delar av styret i Vestland Bondelag stilte sporty opp og laga vervefilm. I filmen ser du Nils Magne Gjengedal (2.vara i styret til Vestland Bondelag), Gjertrud Svartveit Osmundsen (Styremedlem) og Andreas Wiese (Styremedlem).

 

Kvifor bli medlem?

- Bidra til politisk påverknad

- Støtt norsk matproduksjon

- Bli ein del av fellesskapet

- Gode medlemsfordelar 

 

Bli med på laget du også

Norges Bondelag har over 61 000 medlemmer, og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruk. Vi arbeider for å betre villkåra for landbruket, og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Vi er ein partipolitisk uavhengig organisasjon med over 500 lokallag, 13 fylkeslag og stor gjennomslagskraft.

 

Ynskjer du medlemsskap i Bondelaget? Les meir her.