Med bakgrunn i at opprydding av stormfelt skog er ekstremt farle  arrangerar Fylkesmannen og Sogn og Fjordane Skogeigarlag fagdagar og kurs med fokus tryggleik ved hogst av stormfelt skog.  Kursa vert skipa til slik:

Torsdag 12. januar, Loen v/Lofossen sørside kl 10.00

Torsdag 12. januar, Mo og Jølster vgs v/hallen kl 10.00

Fredag 13. januar, Luster v/kommunehuset kl 10.00

Laurdag 14. januar, Eid v/Hundeide ungdomshus kl 10.00

Måndag 16. januar, Leikanger v/Skyttarhuset kl 10.00

Tysdag 17. januar, Jølster v/Borgja, Ålhus kl 10.00

Tysdag 17. januar, Bremanger v/Davik skule kl 10.00

Torsdag 19. januar, Kaupanger v/Hovland gard/Mange Selseng kl 10.00

Laurdag 21. januar, Hyen hjå Erik Hope kl 10.00

Tysdag 24. januar, Naustdal hjå Linda Norid Smådal, oppmøte Øvre Kalland kl 10.00

Kursa er gratis.

- Vi i fylkesbondelaget vil råde deg til å gjennomføre eit slikt kurs før du set igang med å rydde opp i stormfallen skog, avsluttar fylkesleiaren.