På årsmøte til Kjølsdalen Bondelag møtte 13 personar. 

Leiar Kjell- Arne Heggheim ynskte velkomen, vidare vart han vald til møteleiar. 

Deretter vart årsmeldinga og rekneskapen lagt fram og godkjent. 

Elles var det val, det blei ingen endringar i styret.