Årsmøte i Breim Bondelag var lagt til Fjordhestgarden .

Leiar Anders Felde opna møte. Han vart også vald til ordstyrar. Vidare la Felde fram årsmeldinga. Den synte eit aktivt lag.

Deretter blei årsmeldinga og rekenskapen sammrøystes godkjent.

Breim Bondelag diskuterte ulike tema, mellom anna kvoteordninga.

Det var eit godt og engasjerande møte der trasévalet for E39, gjennom Breim, var det som skapte størst engsjementet. Her har Breim Bondelag allereie gjort ein god jobb og vore i dialog med Statens Vegvesen.