Årsmøte til Norges Bondelag er i gang, og utsendingane frå Sogn og Fjordane er på plass. Frå venstre: Ole Bjarne Hovland, Inge Brekke, Knut Tore Nes Hjelle, Øyvind Mjønerud og Marianne Kvalvik Kvamme.

 

Frå venstre: Kari Sigrun Lysne, Nils Magne Gjengedal og fylkesleiar Anders Felde. 

 

Full sal.

 

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, talar til årsmøtet.

 

Inge Brekke sit på "vente-stolen". Han skal straks ha innlegg på årsmøtet.

 

Inge Brekke held innlegg på årsmøtet. Tema var inntektsutvikling på små og mellomstore bruk. 

 

Replikk ved Knut Tore Nes Hjelle.

 

Helsing frå Krf ved Line Henriette Hjemdal.

 

No talar landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) på årsmøtet.

 

Helsing frå Ap ved Knut Storberget.

 

Øyvind Mjønerud hadde også innlegg under årsmøte. Han prata om ammeku og strukturverkemiddel som må til i arealsone 5-7.

 

Ole Bjarne Hovland hadde innlegg om styrking av utmarksbeite.

 

Innlegg ved Trygve Slagsvold Vedum, leiar i senterpartiet.

 

Utsendingane frå Sogn og Fjordane er ved godt mot etter fyrste dag på årsmøte. Frå venstre:  Øyvind Magnus MjønerudNils Magne GjengedalOle Bjarne HovlandKari Sigrun LysneAnders Felde,Marianne Kvalvik KvammeInge BrekkeMarita Skeie og Knut Tore Nes Hjelle.