Bergen Bondelag med klart budskap. Foto Bodhild FjelltveitBergen Bondelag valgte i år å legge Åpen Gård til Stend videregående skole. I tillegg til skolebygningene har Stend driftsbygninger og en av de største jordbrukseiendommene i Hordaland. Dette gjør Stend velegnet til å vise frem dyr og landbruksmaskiner til byfolket.

Skolen har både naturbrukslinje og idrettslinje, og de flinke elevene hadde mange aktiviteter knyttet til skolehverdagen. De besøkende fikk demonstrert
agility og kunne delta i blant annet ridning, kjøring med hest og ballspill i gymsalen.

Bergen Bondelag hadde stand der folk kunne snakke med bøndene om landbruk og landbrukspolitikk. Bondelaget delte ut brosjyrer om matvalget, Grønn skole bøke og matbokser fra Tine. Quizen var også populær.

I fjøset var det mulig å kose med kalver og sauer, og både traktorer og andre kjøretøy var svært populære å få sitte i. Det var også mange barn som benyttet sjansen til å få en tur på hesteryggen, eller med hest og vogn.

Jon Henning fra Bergen Bondelag svarer på spørsmål om landbruk

Bodhild Fjelltveit i Bergen Bondelag informerer

Traktor er gøy! Foto Stend vgs

Vrom, vrom! Foto Stend vgs

En tur i det grønne. Foto Stend vgs

Populær Tine matboks. Foto Stend vgs