Invitasjon til ope møte om grovfôr- og marknadssituasjonen
 
Stad: Gilje skule, Bremnes, Bømlo
 
Tid: Onsdag 15. august, kl 19.30 (grillmaten er varm frå kl 19)
 
Kom å få gode velmeinande råd, innformasjon og prat om stoda i landbruket no midt i august.
 
Desse deltek med innlegg:
Runar Aga, Bømlo Bondelag "Korleis er stoda i Bømlo"
Kari Marie Njåstad, Tine "Grovfôrmangel – kva gjer me no"
Helena Elvatun, NLR Vest "Grovfôrsituasjonen"
Karluf Håkull, Nortura "Marknadssituasjonen"
Audun Økland, Fiskå Mølle "Kraftfôr ved lite grovfôr"
Njål Gunnar Slettebø, Bømlo kommune "Erstatningsordning for avlingstap"
Møteleiar:
Leif Trygve Berge, NLR Vest
 
Grillen er varm frå kl 19
 
Vel møtt til alle interesserte.