Frøydis Haugen har innlegg for Hordaland Bondelag.