Dialogmøte om klimautfordringar og biogass

Tirsdag
16
okt
Scandic Kokstad
12:00 - 16:30

Grøn FoU Vest ved Samarbeidsrådet inviterer til møte på Kokstad i Bergen.

Våre samarbeidspartnere