Dialogmøte føre jordbruksforhandlingane

Onsdag
20
jan
Digitalt på Teams
12:00 - 16:00

Vestland Bondelag og Landbruksråd Vestland inviterer samarbeidsorganisasjonane til det årlege dialogmøtet før jordbruksforhandlingane.

Våre samarbeidspartnere