Årsmøte i Vestland Bondelag

Tirsdag
16
mar
Digitalt

Den usikre utviklinga med Covid-19 gjer at fylkesstyret tilrår eit digitalt fylkesårsmøte for Vestland Bondelag i 2021.

Våre samarbeidspartnere