Sakliste:

1 Godkjenning av innkalling og saklister

2 Valg av møteleiar

3 Valg av referent (to til og skrive under møte protokol)

4 Årsmelding

5 Rekneskap .

6 innkomende saker

7 Valg

8 Ymse

Harald Pedersen frå Tveit Rekneskap kommer og informerer om aktuelle saker som grovfor situasjon,dekkningsbidrag og utvikling innen rekneskapsføring.

Saker til styret må være styret i hende innan 30.10.17

Matservering.

Vel møtt

 

Styret.