Det ble et godt engasjement i salen og flere viktige temaer ble prata om. Blant annet beitebruk og konsekvenser av en eventuell fjerning av tilskudd til innmarksbeite. Videre var salen samstemt om at dagens avløserordning er viktig og må beholdes. Ordningen med tidligpensjon må heller ikke tas vekk, da den er viktig for mange ved overdragelse. Tema om bruk av soya kom også opp, flere tok til orde for å få tilbake muligheten til å bruke fiskemel og kjøttbeinmel, i stedet for importert soya. Målprisen ble også diskutert.

Neste regionmøte holdes i Bamble (Lasses) tirsdag 17. januar kl 19.