Etter rødreven er det slåmaskinknivene som trolig tar livet av flest små rådyr-lam. I enkelte områder kan så mye som 30 – 40 prosent av lammene bli drept i forbindelse med første slåtten, skriver NJFF på sine hjemmesider.

Dette kan du gjøre

Og det er ikke mye som kreves. Rådyrgeiter med lam oppholder seg i vår- og sommerperioden på svært begrensa områder. Har du observert drektige hodyr som beiter regelmessig på enga om våren, kan du forvente at de vil kalve i nærheten. 

  • Ved å gjennomføre tiltak som uroer geita før kveldsbeitet dagen før slåtten, og hindre henne i å få beite på enga siste natta før slåtten, øker sjansen for at hun tar med sine lam til kantsoner eller nærliggende skog. 
  • Sett en eller flere staurer i enga med 50-100 m mellomrom og heng opp papirsekker, gamle klesplagg og andre remedier som både beveger seg i vinden, lukter av mennesker og gjerne lager litt lyd. Slike skremsler vil ha redusert effekt over tid, så de må settes opp straks før slåttetidspunktet. 
  • Det er heller ingen ulempe å ta med bikkja i bånd mens du setter ut skremslene, slik at det er lukt av både hund og menneske i enga. 
  • Skremslene bør fjernes straks etter slåtten slik at rådyra ikke vennes til dem. 

NJFF har utarbeidet ny brosjyre med gode tips, som du kan laste ned her: NJFFs nye brosjyre om rådyr og slått.