Sida gir oversikt over utdanningstilbudet i hvert enkelt fylke, men siden nettsida er ny, er det en del mangler. Norges Bondelag administrerer nettsida, og gi melding om mangler / endring til inger.johanne.sveen@bondelaget.no