I programmet kan du lese meir om det som skjer i løpet av dagen!

Program og påmelding.

Kvinnekonferansen er utvikla av Telemark Bondelag, Telemark Bygdekvinnelag, Telemark Landbruksselskap, Nettverkskreditt Telemark og MØY - kvinnebedrifter med telemarkssving.
Teknisk arrangør er Bygdevis.

Konferansen er støtta av Telemark Fylkeskommune.

Håpar å sjå kvinner i alle aldrar frå heile Telemark, velkommen!