DYRSKU'N lørdag 15. september kl 13.00

Egg fra produsenter som har høner i bur med miljøinnredning er
kasta ut av hyllene i 2 av 3 dagligvarekjeder, til tross for at produksjonsformen
er godkjent av myndighetene. Hvem er det som egentlig skal bestemme hva som er god dyrevelferd?
Coop, Rema, Dyrevernalliansen og Norsk Fjørfelag møtest til debatt. Det skjer i foredragsteltet til Møt landbruket lørdag 15. september kl.13:00. Velkommen til en interessant og frisk debatt!