I videoen har bondelaget forsøkt å vise verdien av å ha eit landbruk i heile Norge; kor viktig kulturlandskapet er, matproduksjon over heile landet og aktive bygdesamfunn.

Du kan sjå videoen her.