Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 23. – 24. november på Bø Hotell. Tidligere har vi samarbeidet med andre fylkeslag om ledermøte, men i år valgte vi å gå solo. Dag 1 var viet til selve ledermøtet, mens dag 2 ble brukt til å kjøre del to av organisasjonskurset. Men med landbrukspolitikk på agendaen der også, ble engasjementet vel så stort denne dagen som på ledermøtet.

Vi var så heldige å få 2. nestleder i styret i Norges Bondelag, Frøydis Haugen til å snakke for oss begge dagene. På ledermøte orienterte hun om aktuelle saker i Norges Bondelag og det var mange temaer hun rakk gjennom. Etterpå fylte talerlista seg opp og vi fikk en god meningsutveksling på blant annet krisepakka etter årets sesong, klima, markedsregulering, organisasjonsprosess og ny gjødselvareforskrift.


Frøydis Haugen

Hovedtema for ledermøte var dyrevelferd. Først ut var Jan Egil Aronsen fra Mattilsynet i Telemark. Han fortalte at andelen av bekymringsmeldinger stiger på kjæledyr og hest, mens bekymringsmeldinger som går på produksjonsdyr er få i Telemark. Det er ytterst sjelden med tilfeller av risikodyrehold i vårt fylke sa han. Mattilsynet opplever at de har et godt forhold til næringa, men han innrømmet at de kan bli enda bedre på kommunikasjon. Aronsen fortalte at Mattilsynet har blitt mer bevisste på hvordan de kommuniserer og at det er viktig å veilede om regelverket når de er på tilsyn.


Jan Egil Aronsen

Neste innlegg ble holdt av Terje Nilsen fra Nortura. Han fortalte hvordan Nortura jobber med dyrevelferd, spesielt på gris der det er laget et dyrevelferdsprogram; helsegris. Videre satser Nortura på noe de kaller premiumgris. Dette er satsninger som de gjør for å øke statusen til svinekjøtt.
Nortura har lagt inn i leveringsvilkårene at de har rett til å besøke alle slaktegrisprodusentene.

Sist ut var Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag. Hun snakket om krevende kommunikasjon og understreket hvor viktig det er å være forberedt når media tar kontakt. Hun ga gode råd om hvordan en skal kommunisere vanskelige saker. Det er viktig å ha en buffer når slike saker dukker opp, derfor må vi jobbe med godfølelsen hele tiden sa hun. De gode bildene og historiene. Vi må definere sannheten om norsk landbruk, samtidig må vi kunne snakke om og ha en mening når ting blir ubehagelige sa hun.


Lise Boeck Jakobsen

Under debatten etter innleggene var det flere som tok til orde for å framsnakke Mattilsynet, samt KSL og andre ordninger som kanskje har en tendens til å bli kritisert av bønder. Snakker vi dette ned så kan det svekke tilliten forbrukeren har til norsk landbruk.

Under debatten etterpå kom det også frem at lokallaga ser nytten av å vite mer om strategier for god kommunikasjon og at egne kurs i kommunikasjon kan være nyttig for flere.


Lise Boeck Jakobsen, Jan Egil Aronsen og Terje Nilsen får utdelt lokalprodusert eplemost av Aslak Snarteland

Ledermøtet ble avsluttet med et spennende foredrag om klima. Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk klimaservicesenter, skisserte scenarioer for hvordan landbruket vil bli påvirket av klimaendringene. - Var sommeren 2018 så spesiell spurte hun og konkluderte raskt at ja, det var den. Selv om det ikke er den tørreste sommeren så var den helt spesiell varm. Vil vi oppleve dette igjen? Ja, modellene viser at mot slutten av dette århundre vil sommeren 2018 være normalen! Vi er på vei ut av det mennesket noensinne har opplevd, sa hun.  Dette vekket oppsikt blant tilhørerne, og i debatten etterpå var det flere som ga uttrykk for at politikerne må tørre å ta grep, som monner. Videre, skal landbruket klare å omstille seg, så må det virkemidler til. For eksempel må støtten til hydrotekniske tiltak styrkes.


Inger Hanssen-Bauer

 

Tusen takk for to flotte og givende dager!