Engasjert ledermøte

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

I løpet av to dager har 45 personer fra 14 lokallag, samt gjester engasjert seg i mange temaer på ledermøte i Telemark Bondelag.

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 23. – 24. november på Bø Hotell. Tidligere har vi samarbeidet med andre fylkeslag om ledermøte, men i år valgte vi å gå solo. Dag 1 var viet til selve ledermøtet, mens dag 2 ble brukt til å kjøre del to av organisasjonskurset. Men med landbrukspolitikk på agendaen der også, ble engasjementet vel så stort denne dagen som på ledermøtet.

Vi var så heldige å få 2. nestleder i styret i Norges Bondelag, Frøydis Haugen til å snakke for oss begge dagene. På ledermøte orienterte hun om aktuelle saker i Norges Bondelag og det var mange temaer hun rakk gjennom. Etterpå fylte talerlista seg opp og vi fikk en god meningsutveksling på blant annet krisepakka etter årets sesong, klima, markedsregulering, organisasjonsprosess og ny gjødselvareforskrift.


Frøydis Haugen

Hovedtema for ledermøte var dyrevelferd. Først ut var Jan Egil Aronsen fra Mattilsynet i Telemark. Han fortalte at andelen av bekymringsmeldinger stiger på kjæledyr og hest, mens bekymringsmeldinger som går på produksjonsdyr er få i Telemark. Det er ytterst sjelden med tilfeller av risikodyrehold i vårt fylke sa han. Mattilsynet opplever at de har et godt forhold til næringa, men han innrømmet at de kan bli enda bedre på kommunikasjon. Aronsen fortalte at Mattilsynet har blitt mer bevisste på hvordan de kommuniserer og at det er viktig å veilede om regelverket når de er på tilsyn.


Jan Egil Aronsen

Neste innlegg ble holdt av Terje Nilsen fra Nortura. Han fortalte hvordan Nortura jobber med dyrevelferd, spesielt på gris der det er laget et dyrevelferdsprogram; helsegris. Videre satser Nortura på noe de kaller premiumgris. Dette er satsninger som de gjør for å øke statusen til svinekjøtt.
Nortura har lagt inn i leveringsvilkårene at de har rett til å besøke alle slaktegrisprodusentene.

Sist ut var Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag. Hun snakket om krevende kommunikasjon og understreket hvor viktig det er å være forberedt når media tar kontakt. Hun ga gode råd om hvordan en skal kommunisere vanskelige saker. Det er viktig å ha en buffer når slike saker dukker opp, derfor må vi jobbe med godfølelsen hele tiden sa hun. De gode bildene og historiene. Vi må definere sannheten om norsk landbruk, samtidig må vi kunne snakke om og ha en mening når ting blir ubehagelige sa hun.


Lise Boeck Jakobsen

Under debatten etter innleggene var det flere som tok til orde for å framsnakke Mattilsynet, samt KSL og andre ordninger som kanskje har en tendens til å bli kritisert av bønder. Snakker vi dette ned så kan det svekke tilliten forbrukeren har til norsk landbruk.

Under debatten etterpå kom det også frem at lokallaga ser nytten av å vite mer om strategier for god kommunikasjon og at egne kurs i kommunikasjon kan være nyttig for flere.


Lise Boeck Jakobsen, Jan Egil Aronsen og Terje Nilsen får utdelt lokalprodusert eplemost av Aslak Snarteland

Ledermøtet ble avsluttet med et spennende foredrag om klima. Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk klimaservicesenter, skisserte scenarioer for hvordan landbruket vil bli påvirket av klimaendringene. - Var sommeren 2018 så spesiell spurte hun og konkluderte raskt at ja, det var den. Selv om det ikke er den tørreste sommeren så var den helt spesiell varm. Vil vi oppleve dette igjen? Ja, modellene viser at mot slutten av dette århundre vil sommeren 2018 være normalen! Vi er på vei ut av det mennesket noensinne har opplevd, sa hun.  Dette vekket oppsikt blant tilhørerne, og i debatten etterpå var det flere som ga uttrykk for at politikerne må tørre å ta grep, som monner. Videre, skal landbruket klare å omstille seg, så må det virkemidler til. For eksempel må støtten til hydrotekniske tiltak styrkes.


Inger Hanssen-Bauer

 

Tusen takk for to flotte og givende dager!

 

 

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere