En uholdbar situasjon!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Telemark Bondelag ønsker å vise solidaritet med hardt prøvede kollegaer andre steder i landet og rette oppmerksomhet mot, en etter styrets oppfatning helt gal oppfølging av politiske vedtak i Stortinget. Det er svært urovekkende at nesten 80 % prosent av alt tap av sau til ulv skjer utenfor ulvesona.

 

En uholdbar situasjon!

Også denne beitesesongen har det i store deler av landet vært dramatiske tap av sau til rovdyr. Forvaltningens oppfølging av vedtatt rovdyrpolitikk har skapt en situasjon som er ute av kontroll, med de lidelser det innebærer for dyr og folk. Det hele har eskalert fra vondt til verre. Telemark Bondelag beklager sterkt utviklingen!

Med unntak av noe tap av sau til gaupe enkelte steder i fylket, har Telemark så langt vært forskånet fra store tap av beitedyr til ulv, bjørn og jerv. Telemark er derfor et beiteområde for sau som oppleves i stor grad som «fredelig» og trygt. Det er imidlertid ikke gitt at dette vil være framtida. Situasjonen i Telemark står i sterk kontrast til hva man opplever i fylker som Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag. Store områder tømmes for husdyr, fordi innslaget av rovdyr er så høyt at tapene av sau og lam blir svært store. Slike tap innebærer selvsagt store lidelser for dyra. I tillegg er det svært tøft for de gardbrukerne, og deres familier som står midt oppe i dette. Telemark Bondelag mener at det siste er underkommunisert.

Ulven er kommet for å bli i Norge. Stortinget har imidlertid vedtatt en politikk som skal gjøre det mulig å drive beitenæring i de områder som er prioritert for beitende husdyr. Det er likevel noe som er helt galt fatt ved forvaltningens håndtering av vedtatt rovdyrpolitikk. Et dessverre klart eksempel på det, er tall fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som viser at 78 % prosent av tapet av sau til ulv, skjer utenfor ulvesona, - altså i områder hvor det skal være mulig drive med beitende dyr. Mye av tapet skjer til alt overmål langt utenfor sona. Dette er en totalt uakseptabel situasjon som krever resolutt politisk opptreden og vilje til opprydding.

Telemark Bondelag utrykker sterk støtte til kollegaer i andre deler av landet som sliter med tap av husdyr til rovdyr. Dette er ikke et spørsmål om man er for eller mot rovdyr, men om muligheten til å opprettholde matproduksjon basert på verdifulle ressurser som skog og utmark. Telemark Bondelag vil sterkt oppfordre stortingsbenken til Telemark om å ta rovdyrsituasjonen og hensynet til beitenæringa opp i sine respektive partier. Telemark Bondelag har og klare forventinger til at Landbruks- og matminister Bård Hoksrud følger opp Stortingets rovviltforlik, slik at beitedyr fortsatt kan høste trygt av de rike utmarksressursene landet har å by på.

 

Aslak Snarteland

Leder Telemark Bondelag

 

Fylkesleder Aslak Snarteland stilte opp til debatt i NRK Telemark i går om rovdyrsituasjonen. Hør den her.

 

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere