Målgruppe for kurset er alle som vurderar å overta eller overdra ein gard innad i familien. Delvis separate opplegg for junior og senior. Større utbytte viss alle partar er med, samt eventuelle ektefeller og søsken.

Kurset er på Scandic Park Hotell Drammen 7. og 8. november.

Forelesarar er Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen. Aslak Botten frå Norsk Landbruksrådgiving Østafjelld.

Omtale av kurset.

Program for kurset.