I tillegg er det førstegongskurs 6. april, men dette kurset er fullt.

Dersom det er aktuelt for deg å ta plantevernkurs i vår, så send e-post til telemark@bondelaget.no, evt tlf 35959030.

Påmeldingsfristar:

Kurs 11. april: Straks!

Kurs 2. mai: så snart som råd og seinast 20. april.