Ambisiøs og god avtale for klimaet!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

signering av klimaavtale 210619
F.v. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og landbruks-og matminister Olaug Bollestad. Foto: Kaja Schill Godager/ Landbruks- og matdepartementet.

- Bonden er den første som merker klimaendringene. Vi er derfor svært glade for at det er inngått en klimaavtale mellom bondeorganisasjonene og regjeringen, sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag signerte sist fredag en intensjonsavtale med regjeringa om reduksjon av utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Avtalen forplikter partene til å redusere samla klimagassutslipp fra jordbruket med 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter fra 2021 - 2030.

  • Vi merker klimaendringene allerede, også i landbruket i Telemark. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass en avtale som vil redusere utslipp og øke opptak av karbon, - sier lederen i Telemark Bondelag.  Snarteland understreker at målet er ambisiøst, men nødvendig. - Det er også viktig å presisere at den signerte avtalen legger til grunn Stortingets mål om økt selvforsyning og målet om et landbruk basert på et mangfold av gardsbruk over hele landet, sier Aslak Snarteland.

Telemark Bondelag er og glad for at avtalen bygger på enighet om at jordbruket er en del av løsningen, og vi mener og at avtalen vil gi næringa større forutsigbarhet i klimaarbeidet framover.

Telemark Bondelag er og svært glad for at bondeorganisasjonene har fått aksept hos regjeringa for ei brei tilnærming, hvor målet er at alle kutt av klimagassutslipp og økte opptak av karbon fanges opp.

  • Arbeidet med å redusere faktiske utslipp av klimagasser og reelt øke opptak av karbon er svært viktig. Derfor må og bonden få kreditt for de klimatiltak som gjennomføres på det enkelte gardsbruk, presiserer Snarteland.

Aktuelle virkemidler for å følge opp avtalen skal vurderes i forbindelse med de ordinære prosessene for statsbudsjettet og for jordbruksforhandlingene.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere