Årsmøtet til Norges Bondelag har hatt besøk av landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal (Krf), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Knut Storberget (Ap). Storberget takket for seg og samarbeidet til forsamlingen på årsmøtet. Han trekker seg tilbake fra Stortinget etter flere år der, og de siste årene som en god landbrukspolitisk talsperson for Ap.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes takket for innsatsen fra alle ledd i organisasjonen og presiserte at vi har viktige slag som står foran oss. Maten må bli sentral i valgkampanjen foran Stortingsvalget 11. september. Norge trenger et storting og en regjering som bryr seg om norsk landbruk, Norge trenger en annen landbrukspolitikk, vi trenger en landbrukspolitikk som gir satsing i landbruket sa Bartnes.

Fylkesleder i Telemark, Aslak Snarteland fikk sine tre minutter på talerstolen. "Jeg har en drøm om et bedre liv i ei bygd med jordbruk og skogbruk. Jeg har en drøm om ei annen tid, ei tid med utvikling for landets matproduksjon" sa Snarteland. Han presiserte at skal vi få den utvikling i norsk landbruk som vi fortjener, og som det norske samfunnet trenger, må vi sette alle kluter til for å få til et politisk skifte! Norsk landbruk går forhåpentligvis inn i ei utviklende tid etter valget i høst!

 

 

Styremedlem i Telemark Bondelag, Knut Haugland tok opp tema markedsbalansering/markedstilpasning. Han sa at Telemark Bondelag har bedt Norges Bondelag se på muligheten for å lage en reguleringsordning for smågris, basert på dagens konsesjonsregler. – Det er tvingende nødvendig at NB tar et initiativ, når ikke næringa selv klarer å håndtere dette innenfor dagens regelverk sa Haugland. Han tok til ordet for viktigheten av et balansert marked. – Det er jo i markedet kraftfôrkrevende produksjoner skal hente og evt ha muligheten til å øke sine inntekter sa han og konstaterte: Smågrisproduksjonen må reduseres og vektene økes. Avslutningsvis sa Haugland at det er med stor glede at Telemark Bondelag registrerer at Norges Bondelag har tatt oppfordringen til følge og at det vil bli tatt tak i dette. - Vi har store forventinger og kommer til å følge dette opp sa han.

 

Ann Kristin Teksle, styremedlem i Telemark Bondelag, belyste rovdyrproblematikken fra talerstolen på Bondetinget i dag. Hvordan i alle dager kan dette få lov til å skje! sa hun. Teksle stilte spørsmålet; hva er vitsen med såkalte beitesoner når forvaltninga ikke vil ta ut ulv som har holdt seg der hele vinteren? – Dette må tas tak i, før folk ikke gidder mer, sa hun. Teksle hadde tanker om framtida for sauen og tok til orde for at det må tenkes nytt for ei næring som bidrar stort for å pleie kulturlandskapet. Vi må få flere tilrettelagte og spissa tilskuddsordninger, sa hun. Avslutningsvis sa Teksle at matmaktutvalget må tas ut av skuffen og ristes liv i igjen. Det er ingen bønder som blir rike på mat, det er det andre som gjør, sa hun.

 

Siste taler fra Telemark Bondelag var styremedlem Hege Gonsholt. Hun rettet en stor takk til Bondelaget og mange med dem som stod opp for norsk geitehold da det stormet som verst rundt forslag i ny jordbruksmelding. Videre takket hun for kravet om eget verdiskapingsprogram for geit i årets jordbruksforhandlinger. Gonsholt fortalte at det har vært ei urolig tid, som har skapt stor frustrasjon for geitebøndene. – Det ble sagt at 20-30 prosent av geitemjølka går til fôr, sannheten er at for 2016 var dette tallet 7 prosent, sa hun. Gonsholt informerte om at kvotetaket på geit er fra før hevet med 900 tonn, og vi har to omsetningsregioner for geitemjølkkvoter. Til sammen gjør det at mye ligger til rette for å endre strukturen i geitemjølkproduksjonen framover, sa hun. Vi er i ei tid hvor det er avgjørende viktig å sikre levelige vilkår for det unike norske geiteholdet, med utstrakt bruk av beite og utmark, avsluttet Gonsholt.

Bondetingets første dag ble avrundet av Trygve Slagsvold Vedum som kunne fortelle at han var klar for et stort skifte etter høstens valg. – Neste år diskuterer vi kroner og ikke prosent! sa han. Tidligere på dagen talte nåværende Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til forsamlingen og han sa på sin side «Til dere som drømmer om noe annet, jeg har tenkt å bli værende!».
Vi får se, nå følger noen spennende og viktige måneder frem mot valget.

 

På dag 2 var det valg og årsmøtet i Norges Bondelag gjenvalgte Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming ble gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen ble valgt som ny 2. nestleder for organisasjonen.