Kjell Erik Strand er kornbonde på heltid, han driver 960 daa som tilsvarer ca et årsverk. Det vil si at hans inntekt er sammenlignbart med “folk flest” sin inntekt. For mange kornbønder har det i flere år vært dårlig butikk å dyrke korn. Men i år er det hinsides mye verre, kostnadseksplosjonen på innsatsfaktorer, spesielt for gjødsel men også drivstoff og strøm, har gjort årets sesong veldig usikker for mange bønder.

Men, dette gjelder ikke bare for Norge. I hele verden er det stor uforutsigbarhet, den globale matproduksjonen er i et situasjon som vi ikke har sett siden 1940 tallet. Krigen i Ukraina og ikke minst konsekvenser av klimaforandringene slår inn for fullt. Det er viktigere enn noen gang å sikre maksimal selvforsyning av basis matvarer nasjonalt.

Da trenger vi bønder som Kjell Erik, som ønsker å produsere korn sånn at vi kan smøre matpakka med godt brød. Men, da må han få noe igjen for jobben han gjør. I filmen kan vi se Kjell Erik sitt regnestykke. Det løper på kostnader til gjødsel, såkorn, plantevernmidler – i tillegg kommer servicekostnader, forsikring, regnskap og jordleie. Så kommer maskinkostnader knyttet til de mange operasjonene som skal gjøres på jordet før kornet er levert til mølla. Når kommer inntektene tenker du kanskje? Jo, til slutt kommer inntekter for salg av kornet og tilskuddet for denne produksjonen. I et år der kostnadene er på det normale og der bonden har vært heldig med været slik at avlingen har vært god, så sitter han igjen med ca 340.000 kr. Blir derimot avlingen under snittet, er det bare noen tusenlapper som utgjør overskuddet. Dette overskuddet skal bonden altså leve av. Betale regninger, mat og strøm som andre folk. I tillegg må bonden planlegge for vedlikehold og investeringer.

Det er store tall i årets jordbruksoppgjør. Men mesteparten, faktisk 2/3, er dekking av de ekstreme høye ekstrakostnadene. Da er det ikke mye igjen til den snuoperasjonen som landbruket snakker om. Bøndene har sakket akterut over flere år, årsinntekten er langt bak andre sammenlignbare grupper. Staten MÅ derfor komme landbruket mer i møte når det gjelder inntektsøkning.