Det ble en fantastisk tur i strålende sensommervær. Engasjerte politikere benyttet muligheten til å stille spørsmål om hvordan dagens landbrukspolitikk fungerer i praksis.

Første stopp var hos Per Esko Hestetun. På Valen i Bø driver han allsidig og stor planteproduksjon med frukt, bær og korn. Han tok over gården for fire år siden og satser på epler og solbær, han er med i prosjektet Frukt i Fokus og har nylig utvidet med 2500 epletrær og et nytt felt med en ny sort med solbær. Forsamlingen stilte spørsmål om markedet, leveransemuligheter, lagring og fikk høre om utviklingen på epler som blir til drikkeprodukter.

 

 

 

Midt på dagen ankom vi Englandsmo fellesbeite i Rauland. Der ble vi tatt imot av både drivere og representanter fra det lokale bondelaget som fristet med kaffe og rykende ferske vafler. Knut Draugedal og Aasmund Nordstoga informerte om fellesbeite og hvor viktig det er for å kunne drive melkeproduksjon i området. Et fellesbeite fungerer som en ekstra ressurs ved at driverne kan dele på røkteransvaret og ved at grasarealene nede i bygda på de forskjellige eiendommene kan benyttes mer effektivt.

 

Politikerne fikk høre om og stilte spørsmål ved kanaliseringspolitikken, kjøp og salg av melkekvoter og investeringsbehov. Dette henger sammen, skal det investeres i mer moderne fjøs må bonden få tak i større melkekvote. Fjellbonden vil likevel ikke kunne vokse seg like stor som flatbygdbonden, og da må betingelsene ligge til rette for de små melkebruka gjennom en god kanaliseringspolitikk og god investeringsstøtte.

Vest-Telemark blad møtte opp på Englandsmo og intervjuet både bønder og politikere.

 

Bussen snirklet seg videre og oppover, langt skulle vi for å komme frem til dagens siste stopp: Nystøyl fellesseter i Arabygdi i Vinje. Et fantastisk skue åpenbarte seg når vi nærmet oss, den vakre dalen og 200 geiter som trippet på veien ned til støylen. Alle ville ut av bussen og slå følge med geitene. Vel fremme fikk forsamlingen servert deilig mat laget av Trude Flatland fra Kafe Matglede i Vinje.

Nystøyl fellesseter eies av ekteparet Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge. De har investert i nytt sommerfjøs og nytt seterhus. Hege orienterte om både egen drift og om geitehold generelt. Årets jordbruksoppgjør var en skummel affære for landets geiteprodusenter og mye stod på spill. Det endte forholdsvis godt, men Hege uttrykte bekymring for framtiden for geit i Norge og presiserte hvor viktig det er at de reelle forholdene om marked, etterspørsel og alle de positive effektene av geitehold blir kommunisert ut til de som styrer landet.  

På slutten av besøket var det tid for melking og folket fikk være med inn i sommerfjøset.  NRK Telemark gjorde opptak og intervjuer på Nystøylen.

Hege er en flott ambassadør for geita og geitebønder, noe som forsamlingen fikk med seg, flere uttrykte at de ville bli igjen på støylen. :-)

Underveis på bussturen orienterte tillitsvalgte fra Tine og Nortura, landbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Telemark samt medlemmer av fylkesstyret i Telemark Bondelag.

Tusen takk for en flott tur!