På årsmøtet til Telemark Bondelag 23. mars ble det god temperatur på debattene. På programmet var det sak om organisasjonsprosessen i Norges Bondelag og organsiering av fylkeslagene. Det skulle stemmes over hva utsendingene fra Telemark Bondelag skal melde inn til årsmøtet i Norges Bondelag i juni. Verken fylkesstyret eller lokallaga er samstemte i denne saken. Flertallet i årsmøtet ønsket å utsette prosessen til 2020.

Fra Norges Bondelag var styremedlem Einar Frogner tilstede. Han holdt et engasjerende innlegg om bondelagets påvirkningskraft, et klimavennlig landbruk, kanaliseringspolitikken, melkekvoter mm. Etterpå meldte flere delegater og gjester seg på debatten.

         

Det er alltid hyggelig med hilsener fra gjester. Flere benyttet anledningen, både fredag og lørdag. Ellen Margrethe Garn fra Telemark Bygdekvinnelag takket for et godt samarbeid med Telemark Bondelag og Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag benyttet anledningen til å framsnakke mulighetene i et felles fylkeslag.

   

Aslak Snarteland ble gjenvalgt som leder av Telemark Bondelag med et overveldende flertall. Det ble gjenvalg på de fleste styremedlemmer bortsett fra Ann Kristin Teksle som takket nei til gjenvalg for ny periode. Årsmøtet valgte enstemmig Erik Dahl fra Stathelle som nytt styremedlem.

Aslak Snarteland takket årsmøtet for tilliten og starter på sitt femte år som fylkesleder.

Ann Kristin Teksle fikk blomster og en stor takk fra styret og fylkeskontoret.

 

Fylkesstyret for Telemark Bondelag består av:

Fylkesleder: Aslak Snarteland
Nestleder: Hege Gonsholt
Styremedlemmer: Knut Haugland, Trude Flatland og Erik Dahl
1. vara: Mikkel Aanderaa
2. vara: Anne Birgitte Riis-Johansen
3. vara: Jon Midtbø