Vik Bondelag v/ Jo Risløv fekk 25.februar innvilga taletid for kommunestyret i Vik.

 

 

Der vart fylgjande vektlagt:

- Presentasjon av styret, aktivitetar i forrige arbeidsår og planar for inneverande arbeidsår.

- Sysselsetjing og verdiskaping i landbruket i Vik.

- Landbruket si betyding i Vik kommune.

- Jordvern.