Vervedag i Sunnfjord

Publisert 18.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Verveutvalet i Sogn og Fjordane Bondelag inviterte lokallagsleiarane i Naustdal og Førde med på vervedag på Bondelagskontoret.

 

Klokka 12.00 starta vervedagen. Nils Magne (leiar i verveutvalet til Sogn og Fjordane Bondelag) delte sine erfaringar, før me starta vervekonkurransen. 

 

Arild Herstad og Gry Ingvild Agjeld var klar for konkurranse. Målet var å ringe til potensielle medlemmer, og verve dei inn i Bondelaget. 

 

Etter ein god time i telefonen var det leiaren i Førde Bondelag (Karin Annbjørg Øverli Grøneng) som vann. Ho fekk inn eitt nytt medlem, i tillegg til to som sa kanskje. Her får ho premie av Nils Magne Gjengedal.  

 

Til saman fekk me inn tre nye medlemmer denne dagen, vervedagen vart avslutta klokka 14.00. 

 

I konkurransen deltok:

Arild Herstad - leiar i Naustdal Bondelag

Karin Annbjørg Øverli Grøneng - leiar i Førde Bondelag

 

I tillegg stile Gry Ingvild Agjeld, Nils Magne Gjengedal frå fylkeslaget.

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere