- Vår jobb er å forsyne befolkninga med mat

Publisert 17.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Me tok ein prat med Eivind Fonn, fabrikksjef på anlegget til Nortura i Førde.

 

FABRIKKSJEF PÅ NORTURA I FØRDE: Eivind Fonn.

 

- Når det gjeld situasjonen på Nortura sitt anlegg i Førde går drifta som normalt.

Det fortel Eivind Fonn, fabrikksjef på anlegget. Sjølv om drifta går, har dei likevel gjort tiltak grunna koronaviruset.

- Akkurat no er det slik at kun driftskritisk personell og eigne tilsette kjem inn på anlegget. I tillegg fylgjer me sjølvsagt rettningslinjene frå både Folkehelseinstituttet og Nortura sentralt.

 

Full gass i produksjonen

- Me køyrer på, og tek unna det me kan no. Bøndene veit at me gjer vårt beste.

Fonn legg til at dei fylgjer situasjonen med koronaviruset tett, og om det skulle bli sjukdom er planen meir samhandling med andre anlegg.

-Me gjer så godt me kan for å unngå smitte. Me fylgjer generelle smittevernstiltak, og er veldig opptekne av handhygiene.

Han fortel at det ikkje er problem å oppretthalde drifta no.

- Det viktigaste for oss i Nortura er å sikre folk mat, avsluttar Fonn.

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere